Uncategorized

Liên thông đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội 2016

Liên thông đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (Từ trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại Học ) - Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2016, trường  Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (Từ trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại ...
Liên thông đại học Thương Mại chính quy 2016

Liên thông đại học Thương Mại chính quy 2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2016 ( Từ Trung Cấp, Cao Đẳng lên Đại Học ) Căn cứ Thông tư số: 08/2015/TT- BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2016 ( Từ Trung Cấp, Cao Đẳng lên ...
Liên thông Học Viện Tài Chính 2016

Liên thông Học Viện Tài Chính 2016

TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2016 (Tuyển sinh liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học) Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào ...

TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2016 (Tuyển sinh liên thông từ Cao Đẳng lên Đại ...
Liên thông đại học Giao Thông Vận Tải 2016

Liên thông đại học Giao Thông Vận Tải 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 ( Từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học ) - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của trường Đại học giao thông vận tải thông báo tuyển ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 ( Từ trung cấp, cao đẳng ...
Liên thông đại học Công Nghiệp Hà Nội 2016

Liên thông đại học Công Nghiệp Hà Nội 2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2016 ( Từ Trung Cấp, Cao Đẳng, Cao Đẳng Nghề lên Đại Học ) - Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ...

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2016 ( Từ Trung Cấp, Cao ...