TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI

Giới thiệu trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Giới thiệu trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm ...
Trường Trung Cấp Tổng Hợp Hà Nội

Trường Trung Cấp Tổng Hợp Hà Nội

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY (Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON ) - Căn cứ vào quy chế tuyển sinh TCCN ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/03/2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết ...

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY (Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON ) - Căn cứ vào quy chế ...
Trung Cấp Tổng Hợp Tuyển Sinh Hệ Văn Bằng 2 năm 2018

Trung Cấp Tổng Hợp Tuyển Sinh Hệ Văn Bằng 2 năm 2018

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM CHÍNH QUY ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON – TIỂU HỌC ) - Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của ...

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM CHÍNH QUY ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON – TIỂU HỌC ) - Trường Trung ...