TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trường Trung Cấp Tổng Hợp Hà Nội Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm Non Năm 2019 [Học tại Hà Nội]

Trường Trung Cấp Tổng Hợp Hà Nội Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm Non Năm 2019 [Học tại Hà Nội]

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY  NĂM 2019 (Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON ) - Căn cứ vào quy chế tuyển sinh TCCN ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/03/2006, được sửa đổi, bổ sung ...

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY  NĂM 2019 (Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON ) - Căn cứ vào ...
Giới thiệu trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Giới thiệu trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm ...
Trung Cấp Tổng Hợp Tuyển Sinh Hệ Văn Bằng 2 năm 2019

Trung Cấp Tổng Hợp Tuyển Sinh Hệ Văn Bằng 2 năm 2019

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM CHÍNH QUY NĂM 2019 ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON – TIỂU HỌC ) - Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm ...

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM CHÍNH QUY NĂM 2019 ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON – TIỂU HỌC ) - ...