CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM  2017 (Từ Trung cấp lên Cao đẳng Chính quy) - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương thông báo tuyển sinh liên thông từ hệ Trung cấp lên hệ Cao đẳng ...

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM  2017 (Từ Trung cấp lên Cao đẳng Chính quy) - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh ...
Trường Cao đẳng sư phạm trung ương

Trường Cao đẳng sư phạm trung ương

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM CHÍNH QUY ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON ) - Trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy cho đối tượng đã tốt nghiệp từ ...

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM CHÍNH QUY ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON ) - Trường Cao đẳng sư ...
Học ngành sư phạm mầm non theo xu hướng xã hội

Học ngành sư phạm mầm non theo xu hướng xã hội

Ngành sư phạm mầm non được biết đến với một ngành rất cao quý. Bạn có thể học ngành sư phạm qua các trường trung cấp mầm non hoặc văn bằng 2 mầm non để trở thành một cô giáo ...

Ngành sư phạm mầm non được biết đến với một ngành rất cao quý. Bạn có thể học ngành sư ...
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON) - Trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương thông báo tuyển sinh năm 2017: - Căn cứ vào quy chế tuyển sinh TCCN ban hành kèm theo ...

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY ( Chuyên Ngành/ SƯ PHẠM MẦM NON) - Trường Cao đẳng sư phạm ...